FinanciŽle  
administratie:  
Het verwerken van de financiŽle administratie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering.
Indien uw boekhouding up to date is, dan heeft u als ondernemer namelijk direct inzicht in voor u belangrijke cijfermatige gegevens zoals omzet, winstmarge, resultaat en liquiditeit.
Bovendien heeft u gelijk een actueel overzicht van uw openstaande debiteuren en crediteuren. Wij kunnen voor u de complete boekhouding verzorgen zonder dat u daar zelf veel van uw kostbare tijd aan hoeft te besteden.Loonadministratie:   Indien u als ondernemer personeel in dienst neemt, dan dient u te beschikken over een deugdelijke loonadministratie aangezien de gegevens uit de loonadministratie direct worden doorgegeven aan de belastingdienst.
Een loonadministratie bestaat onder andere uit het verzamelen van de identiteitsgegevens van uw medewerkers, het periodiek verwerken van salarisstroken en het indienen van de periodiek aangifte loonheffing bij de belastingdienst.

Wij kunnen voor u de volledige loonadministratie verzorgen waarbij het volgende pakket kan worden aangeboden:
het opstellen van arbeidscontracten;
het periodiek verstrekken van de salarisstroken;
het verzorgen van de periodieke aangifte loonheffing;
het verstrekken van de benodigde gegevens aan het pensioenfonds;
het doorgeven van de verplichte eerstedagsmelding bij indiensttreding aan de belastingdienst;
het verzorgen van de jaaropgaven.