Voor de ondernemer zijn er verschillende belastingen waarmee hij rekening dient te houden. Wij zullen de verschillende belastingen hieronder in het kort behandelen.


Omzetbelasting:   De verschuldigde of terug te ontvangen Omzetbelasting ( BTW ) dient door de ondernemer volgens een door de belastingdienst vastgesteld tijdvak te worden aangegeven, veelal zal dit per kwartaal of per maand zijn.

De aangifte Omzetbelasting verzorgen wij voor u na het verwerken van uw administratie over hetzelfde tijdvak.Loonbelasting:   De aangifte Loonheffing ( LB ) die bestaat uit de verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen dient door de ondernemer per maand te worden voldaan aan de belastingdienst.

Deze aangifte Loonheffing kunnen wij maandelijks voor u verzorgen samen met de salarisstroken over de betreffende periode.Inkomstenbelasting:   De aangifte Inkomstenbelasting ( IB ) voor ondernemers dient jaarlijks te worden opgesteld aan de hand van de door u behaalde winst uit onderneming waarbij rekening dient gehouden te worden met de fiscale aftrekposten.

Wij verzorgen voor u de aangifte Inkomstenbelasting direct na het samenstellen van de jaarrekening.

Bovendien verzorgen wij de aangifte Inkomstenbelasting ook voor particulieren. Hiervoor hanteren wij een aantrekkelijk tarief vanaf 60,- per aangifte.Vennootschapsbelasting:   De aangifte Vennootschapsbelasting ( VPB ) dient jaarlijks voor een Besloten Vennootschap ( BV ) te worden opgesteld aan de hand van het behaalde resultaat uit onderneming waarbij rekening dient gehouden te worden met de fiscale aftrekposten.

Wij verzorgen voor u de aangifte vennootschapsbelasting direct na het samenstellen van de jaarrekening.